HotmixProjet, Pacojet och Rowser

· 143 ord · ungefär en minut

Bakgrund: Det finns 3 liknande maskiner på den Svenska marknaden. Hotmix Projet, Pacojet och Frix air. Dessa maskiner bygger på en väldigt stark motor som driver en blenderkniv rakt ner i en monterad bägare. Bägaren är utbytbar och du kan ha en hel arsenal väntandes i frysen med olika glasser, sorbeer, mouser m.m. redo att "laddas" i maskinen. Kniven roterar med 11000varv i minuten. Maskinen för sakta ner den roterande kniven i bägaren. Bägaren och dess innehåll måste vara fruset tillstånd vid processen. När kniven har bearbetat innehållet (tar ca 3 min) så har man en väldigt fin fördelad massa. Vanligast är att man har frusen glassmet i bägaren och kan på så sätt få "färskgjord glass" vid alla tillfällen. Projet är den enda maskinen som kan ha stora bägare. Upp till 1,8 Liter. Projetten gör 1,5 liter glass på ca 3 minuter!!