Garanti information

Vi erbjuder 12 månaders garanti genom MD Solution på maskiner (OBS! Gäller ej förslitningsdelar, så som knivsatser, kannor, lister mm). För maskiner som är trasig pga av fel som uppstått av ovarsamhet (tappat, slag, fukt m.m) gäller inte garantin, i dessa fall betalar kunden själv för reparationerna. Servicestället har vid sådana tillfällen rätt att hålla kvar maskinen tills full betalning är erlagt. Om det visar sig att maskinen gått sönder enligt fabrikens garantiåtagande kommer fabriken betala för reservdelar samt utfört montage av dessa (upp till timmar). För att garantin ska gälla så ska maskinen vara oöppnad med obruten försegling. Vi måste även kunna kontrollera registreringsskylten och serienummer. Det är kundens skyldighet att se till att skylten är avläsningsbar. Skulle skylten av någon anledning gå sönder eller bli oläslig under garantitiden så måste detta meddelas till inköpsstället omedelbart. 

 

För att ge våra kunder högsta möjliga service, följer vi dom branschrekommendationer som gäller för garantiärenden på ej fast monterade köksmaskiner.

Ej fast monterade maskiner innebär att kunden ska ombesörja att maskinen kommer in för service/garantiservice, till en av oss rekommenderade serviceverkstäder.
Vi har valt att specialutbilda MD-Solution på dessa maskiner, så därför ska all garantiservice gå via dem. Åberopar köparen att garanti gäller så måste det anmälas till MD-Solution via mail [email protected], samt kopia till [email protected], annars behandlas det som ett vanligt serviceärende. Skriv serienummer och bifoga även fakturan på maskinen i mailet. Skicka sedan maskinen enligt nedan instruktioner.

Billigast frakten i Stockholmsregionen brukar vara att använda BEST bud. Dom tar bara 99kr inom storStockholm från A till B. I övriga Sverige brukar DHL vara mest prisvärt att använda (paket 2-20kg 140kr). I de fall man använder företagsfrakt så hämtar fraktbolaget oftast maskinen hos kunden och lämnar den på service stället. Vissa grossister och återförsäljare erbjuder sina kunder att ombesörja tredjepartbud till och från serviceverkstäder genom deras ordinarie logistikkedja. Ring och kolla vad som gäller med just din leverantör.


Maskinen skickas i originallåda inklusive original emballage. Om man saknar det så går det beställa genom din återförsäljare. 


Tänk på spara fraktkvitton m.m ifall transportören skulle slarva bort eller skada leveransen. Eventuella fraktskador ska anmälas inom 24 timmar från det att du tagit emot varan. Annars gäller inga försäkringar. 


Skriv även en lapp med avsändare, adress, kontaktperson & Mobilnummer samt en hänvisning till det mail ni har skickat. Skriv vad det är för fel på maskinen (och om det avser garantiärende), som ni fäster på maskinen.


Maskiner skickas till:

MD-Solution AB  


Adress


c/o Mail boxes etc.
Torsgatan 2
11123 Stockholm
Sverige


OBS! Läs nedan innan installation, för att garanti ska gälla.


Vakuummaskiner, nedan gäller för alla märken och Modeller som säljs i Sverige för att garantin ska gälla.


Vid Uppackning:


 • kontrollera så inte ytterförpackningen har några transportskador (anmäl detta isf omedelbart till säljaren)
 • Rengör kammare och lock med en mjuk fuktig duk. Se till att damaskerna är ordentligt nedtryckta i mitten (dom som skyddar pistongerna) 
 • Värm/rengör oljan genom att köra H2O-programet (ligger som program 9)
 • Kontrollera oljenivån


Regelbundet (dagligen) underhåll av alla typer av vakuummaskiner oavsett märke


 • Kör rengöringsprogramet (H2O) varje gång du vaccat vätskor eller något som innehåller vätskor.
 • Rengör kammare, lock och pistonger med våt mjuk duk. Vid hård nedsmutsning använd vanligt diskmedel i den våta duken. Se till att damaskerna är ordentligt nedtryckta i mitten (dom som skyddar pistongerna) ANVÄND ALDRIG STARKA KEMIKALIER! 
 • Om maskinen inte ska användas/står still (under 1 vecka eller mer) så måste man köra rengöringsprogramet innan man ställer av den.


Service cykler ORVED EVOX-serie

 • Byt olja efter 530 cykler eller efter 6 månader (minimum 1ggn per år), Byt kontrollera oljefilter 1 gen per år


Service cykler ORVED IDEA & Cuission-serie

 • Byt olja efter 720 cykler eller efter 6 månader. (minimum 1ggn per år), Byt kontrollera oljefilter 1 gen per år
hmPRO GIAZ

Vid uppackning

 • Starta maskinen.

• Gå till menyvalet Cleaning 

• Välj sedan Remove blads 

• Följ sedan instruktionerna på skärmen. Vid vissa sekvenser krävs tvåhandsfattning av säkerhetsskäl. 

-Plocka nu bort knivar, fäll spännet åt sidan och ta bort skyddsplattan innanför. 

Nu måste alla delar göras rena och torra, detta inkluderar även medföljande bägare och lock. 

Tvåhandsfattning innebär ett finger på skärmen samt ett på säkerhetsknappen som ni finner bredvid knivarna. 

Sätt tillbaka de olika delarna och följ instruktionerna på skärmen för att få knivarna att åka tillbaka. Även här kommer tvåhandsfattning begäras vid två tillfällen pga säkerhet. 


 • Frågor om priser, prislistor m.m tillhandahålls av MD Solution via  [email protected]