SPM k-soft SOFTICE 10 Mjukglassmaskin

Produkten är slut för tillfället

SPM importeras av Nortlinknordic AB tel: 08-200 190

Leveranstid varierar på grund av omvärldssituationen. 

Upp till 85 glassar per timma (70gram)

Detta är en en mindre mjukglassmaskin för dig som vill få in lite extra pengar utöver din ordinarie försäljning. Den har automatisk rengöring men ingen pastörisering. Man bör tömma maskinen och rengöra den en gång per vecka (beroende på vad man kör för mjukglass). En liten mjukglassmaskin med 1 smak och automatisk pastörisering ligger på ca 120000kr och uppåt. Automatisk pastörisering användes mest av bensinmackar, 7 eleven mm, där man inte kan ha koll på glassen. Dock ska man veta att pastöriseringsprocessen påverkar glassen vad det gäller smak och färg negativt. Man bör bara pastörisera en glass 2 ggr och denna process bör inte göras oftare än var tredje dag (beror givetvis på hur mycket glass man serverar).

Mjukglassmaskin med 2,5 l behållare och 1 l cylindervolym. Gravitationsmodell eller pumpmodell (för bättre glass och större marginal).