Svensk Beredskapslagring

Svensk beredskapslagring är ett varumärke och koncept som tillhandahålls av Northlink Nordic AB 08200190

Utvecklat tillsammans med livsmedelstekniker från försvarsmakten. Speciellt framtaget som försörjningsberedskaps koncept för Försvarsmakten, kommuner, landsting och hushåll i hela Sverige.

Isammarbete med Northlinknordic så kommer vi här presentera olika produkter och koncept för försörjningslösningar och beredskapslagring av livsmedel, färdiglagad mat och andra förnödenheter till Cevilförsvaret, försvarsmakten, kommuner, landsting samt äventill mindre hushåll. Vi har lösningar och koncept, allt från enstaka hushåll upp till hela kommuner för att kunna klara sig upp till 40 dagar utan livsmedelsleveranser. 

Northlinknordic AB. 08190200 har stor erfarenhet av import av dom bästa maskinerna och teknikerna för att kunna förpacka livsmedel och produkter för att klara av den absolut längsta förvaringen.